Kā veikt meža taksāciju Latvijā

Vēlies uzzināt, kas tad īsti ir meža inventarizācija jeb taksācija? Kad tā ir jāveic? Kā notiek
meža inventarizācija? Kādi ieguvumi no meža taksācijas? Šajā blogā smelies atbildes uz šiem un vēl citiem ar meža inventarizāciju saistītiem jautājumiem.

Kas ir meža inventarizācija?

Meža inventarizācija ir pamatdokuments, tā teikt, meža pase, kas satur galveno informāciju par meža īpašumu.

Meža inventarizācijas dati dod iespēju īpašniekiem saprast, kādas koku sugas, un cik lielos apjomos aug viņa mežā, kādi augšanas apstākļi ir sastopami konkrētajā īpašumā.

Šie dati ir izmantojami meža apsaimniekošanas plāna izgatavošanai, pamatojoties uz ko meža īpašnieks var plānot darbus savā mežā, uzzināt, kad un cik daudz būs iespējams iegūt koksni no sava meža īpašuma. Pēc šiem datiem iespējams veikt meža īpašuma vērtības aprēķinu.

Kāpēc jāveic meža inventarizācija (taksācija)?

Meža inventarizācijas darbus ir tiesīgs veikt tikai sertificēts speciālists – meža inventarizācijas veicējs. Atrast savu speciālistu Tu vari šeit:

https://www.hansaprojekts.lv/meza-taksacija/

Kad jāveic meža invetarizācija jeb taksācija?

Meža īpašnieka pienākums ir nodrošināt sava īpašuma vai tiesiskā valdījuma pirmsreizēju meža inventarizāciju un tās datus iesniegt Valsts meža dienestam (VMD), kā arī vismaz reizi 20 gados un normatīvajos aktos noteiktajos citos gadījumos jāveic atkārtotu meža inventarizāciju jeb taksāciju.

Kad jāveic atkārtota meža inventarizācija (taksācija)?

Kā nemaksāt dubulto zemes nodokli?

Ļoti bieži, it sevišķi Latgales reģionā, klienti veic meža inventarizāciju ātrāk nekā paredzēts, jo viņiem ļoti lielās platībās piemēro dubulto zemes nodokli par neapstrādātu lauku. Veicot meža inventarizāciju, mēs šos ar kokiem aizaugušos laukus likumdošanas paredzētā kārtībā ieceļam mežā, līdz ar to turpmāk dubultais zemes nodoklis nav jāmaksā.

Kā notiek meža inventarizācijas process?

  1. Saņemam pasūtījumu – darba uzdevumu.
  2. Vienojamies par cenu un izpildes termiņiem.
  3. Taksators veic sagatavošanās darbus – veic meža piekļūšanas izpēti, pārbauda datu bāzēs vai īpašums nav kādos liegumos, sagatavo darba lapas ar meža plāniem, plānus ar satelīta uzņēmumiem.
  4. Taksators brauc uz mežu un izstaigā mežā sagatavo taksācijas uzmetuma plānu darba lapās ar nogabaliem, koku sugām, koku vecumiem, aptuvenām kubatūrām, augšanas apstākļiem utt.
  5. Darba lapas taksators dod apstrādāt kartogrāfam, kas veic meža plāna – karšu zīmēšanu, taksācijas sagatavošanu papīra veidā un digitālā veidā. Papīra veidā ir īpašniekam un mežniecībai, kā arī mūsu pienākums ir aizsūtīt arī datus digitālā veidā valsts meža dienestam.

Izvēlies labākos meža nozares speciālistus

SIA “Hansaprojekts” no 2016. gada ir notaksējis vairāk kā 10 000 ha mežus un esam starp TOP 3 meža taksācijas pakalpojumu sniedzējiem Latvijā. Līdz ar to mūsu darbinieku lielā pieredze nodrošinās meža inventarizācijas veikšanu augstā kvalitātē. Lai pieteiktos uz konsultācijām meža inventarizācijai, lūdzu sazinieties ar mums.

Meža inventarizācija maksā no 15-50 EUR/ha, atkarībā no meža lieluma un atrašanās vietas. Jo lielāks mežs, jo zemāka cena un otrādi.


Pieteikties konsultācijai

UZZINI VAIRĀK PAR:
Mežu pārdošana
Cirsmu pirkšana
Meža taksācija
Meža novērtēšana bez maksas
Mežu speciālista konsultācija bez maksas

LASI VĒL:
Kā pareizi novērtēt savu mežu
9 lietas kas jāzina, lai veiksmīgi pārdotu mežu