Kā pareizi novērtēt savu mežu (2018)

Ja Tev vai Taviem radiem pieder mežs, noteikti būtu svarīgi zināt, kāda ir tā vērtība. Praksē ļoti bieži ir novēroti gadījumi, kad ģimene vēlās iegūt naudu par ģimenes īpašumā esošu mežu, bet pārdod to svešiniekiem par zemākām cenām, nekā tas maksā.

Šajā rakstā Tu uzzināsi, kā pareizi novērtēt savu mežu, ko ņemt vērā un kas ir tās lietas, kas dod vislielāko vērtību. Izlasot šo rakstu, Tu spēsi saprast, kāda ir aptuvenā vērtība Tavam mežam.

Galvenie meža vērtēšanas kritēriji

Meža augšanas cikls

Mežu īpašnieki regulāri konsultējas pie mums par sava meža novērtēšanu. Mēs skaidrojam meža īpašniekiem, ka, tāpat kā lauksaimniecībā grauds ir jāiestāda, jāaudzē, jākopj un jānovāc. Arī mežam piemīt visi šie cikli, tikai tā garums var sasniegt 60-80 gadus. Kādi tie ir?

Inventarizācija

Lai mežu vispār varētu novērtēt, tam ir jābūt savai pasei – meža inventarizācijai, pēc kuras mežsaimniecības speciālists var veikt kaut kādu meža vērtības aprēķinu vai plānot kādas citas mežsaimnieciskas darbības.

Bieži ir gadījumi, kad meža taksāciju dati nesakrīt ar reālo meža stāvokli. Tāpēc, lai veiktu precīzu meža novērtēšanu, ir svarīgi mežu rūpīgi arī apsekot dabā.

Kas padara mežu vērtīgu un otrādi?

Kas palielina meža vērtību?

Visvērtīgākais mežā ir koki, kas sasnieguši ciršanas vecumu. To vērtība var sasniegt pat vairāk nekā 8000,- EUR par hektāru (parasti skujkoku meži).

Protams, meža vērtību arī nosaka vairāki blakus faktori:

  • izvešanas attālums
  • meža mitruma apstākļi,
  • pieejošo ceļu stāvoklis.

Kas samazina meža vērtību?

Meža vērtību naudas izteiksmē samazina:

  • mikroliegumi
  • aizsargājamie biotopi
  • meža atrašanās tuvu jūrai vai upēm
  • lielo putnu ligzdas, alas, gravas.

Kam ir zemākā vērtība?

Visnevērīgākie no meža vērtības viedokļa ir izcirtumi, kam seko jaunaudzes. Izcirtumu vērtība pašlaik Latvijā ir sākot no 250-500 EUR/ha, jaunaudzēm atkarībā no jaunaudžu vecuma un kvalitātes vērtība var svārstīties no 500-1000 EUR/ha.

Tomēr jāatceras, ka nav divu vienādu cirsmu. Atšķiras gan sugu sastāvs, gan dažādas koku dimensijas, gan meža izstrādes apstākļi, gan transportēšanas attālums utt.

Kā speciālisti vērtē mežu?

Mūsu speciālisti cirsmu novērtē ar speciālas datorprogrammas palīdzību, ņemot vēra meža izvešanas attālumu, atrašanos vietu utt. Pēc novērtēšanas meža īpašnieks par noskaidrot konkrētu summu, par kādu var savu mežu pārdot.

Atgādinām, ka veicam šo pakalpojumu bez maksas. Šis pakalpojums ir ļoti pieprasīts un augstu novērtēts no mežu īpašnieku puses. Mums ir nepieciešams tikai īpašuma kadastra Nr. Un īpašuma nosaukums, pārējos datus, lai novērtētu datus dabūs mūsu mežsaimniecības speciālists.

PIETEIKTIES KONSULTĀCIJAI