Par mums

Latvijas lielākā bagātība ir skaista daba. No ārzemju tūristiem to vien parasti dzird, cik daudz Jums ir meži, cik svaigs gaiss. Jā, tā ir mūsu vērtība, ko vajag saudzēt, nevis iznīcināt.

SIA "Hansaprojekts" pārstāv vietējo latviešu kapitālu un iestājas par atbildīgu un ilgtspējīgu mežsaimniecības politiku, ko ne vienmēr ar darbiem pierāda ārzemju kapitālu pārstāvošās kompānijas.

SIA "Hansaprojekts" strādā pēc principa, ja nocērtam vienu koku, tad uzņemamies atbildību atstādīt divus kokus atpakaļ.

SIA "Hansaprojekts" veic pilnu meža cikla apriti no meža stādīšanas, kopšanas, ciršanas līdz pat kokmateriālu izstrādei.
Iespējams, vislabākā cena par Jūsu īpašumu!
Latvijas mežus latviešiem!